Kontakt

Ansvarig för studien är Dr. Stellan Håkansson, Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus.

Maila oss på info@probac.nu eller ring 070-319 81 40

OBS!

Vill ni delta med ert/era förskolebarn kan ni redan nu skicka ett mail till info@probac.nu där ni anger barnets/barnens namn, förskolans namn och avdelning och även ort. Vi skickar då ut mer information. Ange också namn på föräldrar/vårdnadshavare och email adress.

Studiepersonal

Lovisa

Karolina

Eva

Alexander

Carolina

Mehriman